Realdolmen Gold

Realdolmen is een onafhankelijke ICT-expert met ongeveer 1.250 hooggeschoolden die in de Benelux meer dan 1.000 klanten bedient op strategisch, tactisch en operationeel ICT-vlak. Realdolmen realiseert in elke samenwerking het potentieel van mensen en organisaties en streeft ernaar ICT terug menselijk te maken. Dit alles onder het bedrijfsmotto “To get there, together”.


Realdolmen is an independent ICT expert with about 1,250 highly skilled ICT professionals, serving more than 1,000 customers in the Benelux with their strategical, tactical and operational ICT demands. In every cooperation Realdolmen endeavors to realize the potential of people and organizations and wishes to make ICT human again. All of this guided by the company motto “To get there, together”.


Realdolmen est un expert ICT indépendant comptant près de 1250 professionnels hautement qualifiés qui offrent leurs services informatiques à plus de 1000 clients dans le Benelux, et ceci tant sur le plan stratégique, tactique qu’opérationnel. Realdolmen vise, dans chaque collaboration, à appliquer le potentiel des individus et des organisations à la pratique et à redonner un caractère humain à l’ICT. Ceci sous la devise “To get there, together”.

Realdolmen